Dönüşüm Akademi

TEMEL VE İLERİ YANGIN EĞİTİMLERİ 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılara, Yangın Eğitimi, Danışmanlık ve Yangın güvenliği konusunda kurum, kuruluş, işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak .

KATILIMCI SAYISI: 5-10-25’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI  PROFİLİ : Öncelikli olarak İşletme ve kurum kuruluşlarda görevlendirilecek acil durum ekipleri ve sonrası personel .

EĞİTİM SÜRESİ  :

  • Temel Yangın Eğitimi  :1 gün ( 4 saat ) İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.
  • İleri Yangın Eğitimi  : 1 Gün (6 Saat) İşletme/kurum çalışanlarına, acil durum ekiplerinde görev yapan personelin yangınlarla mücadelede doğru stratejiler belirleyerek, şartlara uygun taktiksel yaklaşım ve atak planlaması yapmasını sağlamak  ve yine personelin meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı (yangın, patlama, deprem, sel vb) hazırlıklı bulunulmasını sağlayarak can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.
  • Yangın Risk Analizi ve Bina Tahliye İşlemleri :Temel ve İleri yangın eğitimlerine ilaveten kurum ve kuruluşların fiziki konumlarına göre acil durum planlarının hazırlanması, binadan tahliye işlemleri ile risk analizlerinin yapılması, raporlanması ve senaryolu yangın tatbikatları konularında hizmetler verilmektedir.

EĞİTİM:

  • Temel ve İleri yangın eğitimleri, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (2007)ve üyesi oluğumuz National Fire Protection Association (NFPA) standartlarına göre  her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
  • Eğitimlerimiz uzmanlık sertifikalarını Yurt dışı ve Yurt İçinden almış Yangın konusunda 25 yıl tecrübeli uzman ve eğitmenler tarafından verilmektedir.
  • Temel ve İleri Yangın Eğitimlerinin amacı kurum ve kuruluşlarda muhtemel çıkabilecek yangınlarda ve acil durumlarda öncesi ve sonrası yapılması gereken önlemlerin ve bu önlemlerin uygulanmasında kullanılacak her türlü yangın teçhizat ve malzemelerinin doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.
  • Eğitimler  teorik ve uygulamalı olacak şekilde  1 gün sürmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ  :

  • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul