Dönüşüm Akademi

Blog

Tehlikeli – Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde, İşlerde Alınacak Tedbirler

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN
İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24.12.1973, No : 14752
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 371

BİRİNCİ KISIM
Kapsam ve Deyimler
Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul