Dönüşüm Akademi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi

MESLEK ELEMANI TANIMI:

Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI:

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;

 • Petrol Rafinerileri,
 • Doğalgaz Tesisleri,
 • Petrokimya Endüstrisi,
 • İnşaat Sektörü,
 • Enerji Nakil Hatları
 • Yüksek Binalar,
 • Rüzgâr Türbinleri,
 • Silolar
 • Hidro-elektrik santralleri,
 • Telekomünikasyon sektörü,
 • Macera ve Eğlence Parkları , vb. işyerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİMCİLER

Program yürütümünde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için, geçerli A – B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olan eğitimciler, Yüksekte çalışma modülü için ise IRATA L3 veya SPRAT L3 belgesi ile Eğitici Belgesi olan kişiler görev almaktadır. Ayrıca bu kişilerin yanı sıra uygulama bölümünde yardımcı eğitici olarak IRATA Seviye 2 belge sahibi eğiticiler görev almaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul