Dönüşüm Akademi

Blog

Posts Tagged 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarında İki Kez Kalanların Ek Sınav Hakkı İle İlgili Başvuruları'

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarında İki Kez Kalanların Ek Sınav Hakkı İle İlgili Başvuruları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabileceklerdir.

Söz konusu adaylar; 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girebilmek için:

12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar

(T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği)

Bakanlığa başvurmak zorundadır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİR

Kategori: Dönüşüm Akademi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul