Dönüşüm Akademi

Blog

Radyasyon GüvenlİĞİ Tüzüğü

Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861


BİRİNCİ KISIM– Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM- Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar
Kapsam

Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan,
taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.
Özgül aktivitesi gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram başına 74 kilo becquerel) den daha az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul