Dönüşüm Akademi

Mesleki Eğitimler

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

Mesleki Eğitim öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun
bir yapıda tasarlanmış olup bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

Mesleki Eğitim programları altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlara uygun,her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul