Dönüşüm Akademi

Blog

KKD İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391
Dış Ticaret Müsteşarlığı;

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/11)

MADDE 1 – (1) İthal edilecek kişisel koruyucu donanımların, 29/11/2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 – (1) Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listedeki (Ek 1) ürünlerin söz konusu Yönetmeliğe uygunluğuna dair denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
Devamı için tıklayınız…

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul