Dönüşüm Akademi

Blog

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar

Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26485

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ
ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihinde Resmi Gazete’deyayımlanan”

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul