Dönüşüm Akademi

İş Güvenliği Uzmanlığı Katılım Koşulları

İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adayların DÖNÜŞÜM AKADEMİ’ ye aşağıdaki belgeler ile başvurması gerekmektedir;

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İçin

a) DÖNÜŞÜM AKADEMİ’sine hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,

b) Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) 1 adet fotoğraf,

e) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,

f) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,

İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi İçin;

a) DÖNÜŞÜM AKADEMİ’sine hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,

b) Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) 1 adet fotoğraf,

e) İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge,

Önemli Not

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde DÖNÜŞÜM AKADEMİ tarafından tasdiki yapılır.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

Ödeme ve Ön Kayıt

Ön kayıt yapılabilmesi ve kontenjan ayrılabilmesi için ön kayıt ücretinin  yatırılması gerekmektedir.

Bakiye eğitim başlamadan önce DÖNÜŞÜM AKADEMİ’ nin Yapı Kredi Bankası hesabına yatırılmalıdır.
Banka Hesap Bilgisi
DÖNÜŞÜM AKADEMİ Ltd. Şti.
Yapı Kredi Bankas Hesap No : 90569307
IBAN: TR960006701000000090569307

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul