Dönüşüm Akademi

Blog

Genelgeler

SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları
İş kazası ve meslek hastalığı vaka. Çalışma Bölge Md. intikal ettirilmesi

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul