Dönüşüm Akademi

Blog

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Kabul Tarihi:30.11.2000
RGT:30.11.2000
RG No:24246
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Aşağıdaki tesisler bu Yönetmeliğin kapsamına girmez:
– Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki tesisler,
– Elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları,
– Maden işletmelerindeki elektrik tesisleri.
Ancak, elektrikle ilgili öteki yönetmeliklerde karşıt bir hüküm bulunmadıkça bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
İlgili Türk standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte bulunmayan hükümler için EN, HD, IEC, VDE gibi standartlar göz önüne alınır. Çelişmeler durumunda sıralamaya göre öncelik verilir.
Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip giremeyeceği konusunda bir kararsızlık ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu konuda vereceği karar geçerlidir.
Devamı için tıklayınız…

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul