Dönüşüm Akademi

Blog

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
I. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
II. YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
III.TARİFLER
IV. GENEL HÜKÜMLER
V. YÖNETİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER
V.A. ELEKTRİK TESİSATÇILARINA DAİR HÜKÜMLER
V.B. İÇ TESİSLERİN YAPILMASINDA GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULACAK KONULAR
V. C. BAĞLANTI ȘARTLARI VE TESİSİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
VI. TEKNİK KONULARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
VI.A. KORUMA TEDBİRLERİ
VI.A.l. KAZALARIN ÖNLENMESİ
VI. A.2. AȘIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA
VI. A.3. TOPRAKLAYICILAR
VI. A.4. DENEYLER VE DENETİMLER VI.B. ELEKTRİK MAKİNELERİ-TRANSFORMATÖRLER VE REAKTANS BOBİNLERİ
VI.C. ENERJİ ODASI, KABLO BACASI (KABLO ȘAFTI), ÖTEKİ İŞLETME ARAÇLARI VI.D. İLETKENLER VE YER ALTI KABLOLARI
VII. ÖZEL İŞLETME YERLERİ VE TESİSLERE AİT EK HÜKÜMLER
VIII. ÖTEKİ TESİSLER İLE ZAYIF AKIM TESİSLERİNE AİT
HÜKÜMLER
IX. YÜRÜRLÜĞE İLİȘKİN HÜKÜMLER
İndirmek için tıklayınız…

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul