Dönüşüm Akademi

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

KATILIMCI SAYISI: En fazla 10 kişi.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün – (8+8 Saat) teorik ve uygulama

EĞİTİM:
• Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

• Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimlere katılım zorunluluğu olup, eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara başarı sertifikası, başarısız olan katılıcılara ise Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul