Dönüşüm Akademi

Temel İSG Uzaktan Eğitim

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİMLERİ

Dönüşüm İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri tarafından hazırlanan uzaktan eğitim sunumları ile çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimlerini tamamlayabilirsiniz. İSG mevzuatı doğrultusunda yenileme eğitimleri artık bir tıklama kadar kolay. 

Temel İSG Uzaktan Eğitimine ulaşmak için uzaktan eğitim sistemimizin yer aldığı www.isg-uzaktan-egitim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İSG Uzaktan Eğitim Sistemi’ne giriş için tıklayınız…

İşletmenizin tehlike sınıfına uygun eğitim materyelleri uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde yer almaktadır. Az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan kişiler için ayrı ayrı üretilmiştir.

Eğitim değerlendirme yöntemleri ve detaylı raporlamalar ile çalışanlarınızın eğitim takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Uzaktan eğitim ile verilen eğitimler geçerli midir?

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Eğitimin temel prensipleri

MADDE 12’ye göre;

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

TEMEL İSG UZAKTAN EĞİTİM

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimleri işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

UZAKTAN EĞİTİM KONULARIMIZ
   

1.Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni,
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. İSG Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
İlkyardım,
Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. İSG Teknik Konular

Kimyasal risk etmenleri,
Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
Ergonomik risk etmenleri,
Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
Güvenlik ve sağlık işaretleri,
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma,

4. İSG Diğer Konular

Yüksekte çalışma
Kapalı ortamlarda çalışma
Radyasyon Riskleri ve Önlemleri
Kaynakla Çalışma
Özel risk taşıyan ekipman ile çalışma
Kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri
Makine ve Tezgahlar
İşletmelerdeki genel riskler
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Güvenli Sürüş
Atıklar
İş makinelerinde güvenlik
Kaldırma taşıma yükleme istifleme
Korunma Politikaları
Ramak Kala
Risk değerlendirme (Mavi Yaka)
Risk Değerlendirme (Beyaz Yaka)
Tünel işlerinde isg
Forklift kullanımında güvenlik
Sapancı Eğitimi
Vinç ve sapanların kullanımı
Acil durumlar ve alınacak önlemler
Yangın söndürme cihazları kullanımı

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul