Dönüşüm Akademi

Temel Çevre Bilinci Eğitimleri

TEMEL ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ

 EĞİTİMİN AMACI: İşletme yetkilileri ve çalışanlarında çevrenin önemi, çevre kirliliğinin sonuçları, atık çeşitleri ve mevzuat gereği sorumlulukları vurgulamak ve bu konuda bilincin oluşturularak kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanmasıdır.

MEVZUAT: 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetim Yönetmeliği” kapsamına giren tüm işletmeler çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla; görevlendirilen Çevre Görevlisi 21.11. 2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” gereği işletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda  işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmakla yükümlüdür.

 KATILIMCI SAYISI: En az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 saat.

EĞİTİM:

  • Çevrenin Önemi Ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları
  • Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıklar Ve Çeşitleri ( Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Atıklar, Atık Pil ve Akümülatörler, Atık Madeni Yağlar, Katı Atıklar, Ambalaj Atıkları, Bitkisel Atık Yağlar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Hafriyat ve İnşaat Atıkları)
  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi
  • Çevresel Acil Durumlar
  • Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar Ve Görevler
  • Ulusal Çevre Mevzuatı Ve Uygulama Aşamalarının Değerlendirilmesi

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:

 Eğitimin sonunda yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan katılımcılara Çevre Bilinçlendirme Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul