Dönüşüm Akademi

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:Katılımcıların, iş yerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır.

KATILIMCI SAYISI: En fazla 20 kişi.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün – (8 Saat)

EĞİTİM:

• Eğitimlerimiz Profesyonel eğiticilerimizin desteği ile her katılımcının birebir olarak uygulama yapma fırsatı bulduğu ferah ve modern eğitim salonlarımızda düzenlenmektedir.
• Uygulamalı eğitimlerde her katılımcıya yeterli düzeyde eğitim materyali, manken ve malzeme temini sağlanmaktadır.
• Gerekli bilgi ve beceri kazanımı için alanında uzman eğitmenlerimiz uygulamalar eşliğinde hem teorik hem pratik bilgiler vermektedir.

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir.
• İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.
• Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç bir ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul