Dönüşüm Akademi

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

YASAL DAYANAK:  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 7 kapsamında “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, gerçekçi ve işyerine özgü risk değerlendirmesi yapabilmeleri konusunda kabiliyet kazandırmayı, mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: Risk Değerlendirmesi yapacak olan tüm personel ve İş Güvenliği Uzmanları.

EĞİTİM SÜRESİ:

 • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

EĞİTİM:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına giren tüm iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapabilme becerisini kazandırmaktadır.
 • Eğitimlerimiz A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
 • Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Risk Değerlendirme ile ilgili tanımlar
 • Mevzuat bilgilendirmesi
 • Tehlike ve Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Yöntemi Seçme
 • Risk Şiddetinin Belirlenmesi
 • Riskin Gerçekleşme Olasılığı
 • Risk Değerlendirme Hazırlama Süreci Yönetimi
 • Risk Değerlendirme Ekibinin Görevleri
 • Ekip Olarak Risk Değerlendirmesi Yapabilme

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul