Dönüşüm Akademi

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: 30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

KATILIMCI SAYISI: 10 Kişidir

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Gün

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (HESAPLAMALI)  EĞİTİM PROGRAMI

[su_list icon=”icon: play”] images

1) ATEX ne demek?

 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
 • Atex Standartları
 • a) TS EN 60079-10-1 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
 • b) TS EN 60079-10-2 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler
 • Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri
 • a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • b)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ

 • Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI

 • Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ patlamadan_korunma2

 • Ortamda Yanıcı Madde Var mı?
 • Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?
 • Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?
 • Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır ?
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü
 • “Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar
 • NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION Karşılaştırma

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

6) EN 60079-10-1 : 2009-TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI

 • Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar,
  Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
 • Mutlak Basınç,Efektif Basınç,Mutlak Sıcaklık nedir?
 • Havalandırma nasıl değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı , Tehlikeli Bölge Hacmi ,
  Havalandırma Dereceleri (iyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi , Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları
 • Zone Tayini nasıl yapılır? Zone Tayini ( ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2 ) Tehlikeli Alan Boyutu ( r ),
  Zone İşaretlemeleri
 • EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması
 • EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI

 • Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir ?
 • Ateşleme Kaynakları nelerdir?

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

8) EN 60079-10-2 , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ

 • Toz Patlama Pentagonu
 • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
 • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
 • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolüpatlamadan_korunma2
 • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

9) HARTMANN BOMBASI NEDİR? Kst NASIL BELİRLENİR?

 • Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI

 • Deşarj Kaynakları Nedir?
 • Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı
 • Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi
 • Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler
 • Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
 • MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi ,
 • MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

11) EN 60079-10-2: 2009’a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?

 • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi
 • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği
 • Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006’ya Göre;
 • Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Dow-F&EI Endeksi’ne Göre Sınıflandırma;
 • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-2, NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006)

 • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
 • ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

   • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
   • Birincil,İkincil ve Üçüncül Önlemler

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

14) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI           RTEmagicC_service_zone.jpg

   • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
   • Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

15) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

   • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler

[/su_list]
[su_list icon=”icon: play”]

patlamadan_korunma_egitim_takvimi_buton

Grup
Son Kayıt Tarihi
Eğitim Tarihi
Kayıt Ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
17 Şubat
18-19-20 Şubat
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
21 Şubat
22-23-24 Şubat
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
25 Şubat
26-27-28 Şubat
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
01 Mart
02-03-04 Mart
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
05 Mart
06-07-08 Mart
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
09 Mart
10-11-12 Mart
kayit-ol
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (ANKARA – İSTANBUL)
13 Mart
14-15-16 Mart
kayit-ol

Eğitim programlarımıza online başvuru için lütfen aşağıdaki formu doldurup ön kayıt yaptırmak üzere gönder tuşuna basıp iletiniz. Başvuru formu ulaştıktan sonra detaylı başvuru formu ve kayıt işlemleri için Sizinle iletişime geçilecektir.
Kesintisiz ve hızlı bir iletişim için lütfen e-posta adresinizin ve telefonunuzun doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz.
Tüm alanların doldurulması zorunludur.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul