Dönüşüm Akademi

Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi

KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEP ANALİZİ EĞİTİMİ

YASAL DAYANAK: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi bölümü 14. Maddenin a bendi kapsamında “Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.”

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, bir kazanın tümüyle analiz edilmesi, raporlanması ve olabilecek benzer kazaların meydana gelmemesi için kazanın kök sebebine kadar inebilmesini sağlamak, analizin nasıl en etkin şekilde organize edilmesi gerektiğinin öğrenilmesi ve mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.

KATILIMCI SAYISI: 16’şar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: İş Güvenliği Uzmanları, İSG Sorumluları, bir iş kazası meydana geldiğinde kaza analizi yapacak olan Kaza Araştırma Kurulu Üyeleri.

EĞİTİM SÜRESİ:
• Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

EĞİTİM:
• Eğitimlerimiz tehlike sınıfı ve kaza türü gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak verilebilmektedir.
• Eğitimlerimiz İş Güvenliği ve Kaza Araştırma Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Tehlike, Risk ve benzeri Kavramlar
• Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi
• Tehlike ve Risk Analizleri
• Kök Sebebi Bulma Aşamaları
• Problem Çözme Teknikleri
• 5 Neden Analizi
• Kaza / Olay Araştırması
• Kaza / Olay Raporlanması
• Sorgulama Teknikleri

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul