Dönüşüm Akademi

Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimi

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, kapalı alanlara giriş ve çıkış sırasında gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir.

Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimlerinin amacı, her türlü kapalı çalışma alanında, mevcut tehlike ve riskler karşısında farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI  PROFİLİ: Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar.

EĞİTİM SÜRESİ:

 • Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

EĞİTİM:

 • Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
 • Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Kapalı alanların tanımı
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
 • Kapalı alanlarda çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemlerinin kullanımı
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Koruyucu malzeme kullanımının denetimi
 • Sistem kurma ve sökme işlemlerinin güvenli yapılması
 • Gaz ölçümleri ve kuralları
 • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Çalışma alanı sınırlandırma

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

  Ön Kayıt Formu

   

  Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul