Dönüşüm Akademi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

YASAL DAYANAK: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 4 kapsamında “ Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.”

EĞİTİMİN AMACI: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

KATILIMCI SAYISI: 20’şer kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, yöneticiler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG çalışan temsilcileri vb. kurul üyeleri.

EĞİTİM SÜRESİ:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Eğitimi: 2 gün ( 16 saat ) teorik ve uygulamalı sürmektedir.

EĞİTİM:

• İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi amaçlamaktadır.
• Eğitimlerimiz A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulacağı işyerleri
• Kurul üyelerinin görev ve yetkileri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplanma ve çalışma biçimi
• Kurul toplantı tutanakları ve diğer belgelerin kayıt altına alınması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda alınan kararların çalışanlara duyurulması
• Kurulda alınan kararların, uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında işbirliğinin sağlanması
• İşveren ve işveren vekilinin yükümlülüğü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun yükümlülüğü
• Çalışanların yükümlülüğü

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul