Dönüşüm Akademi

Güvenli İskele Kurma ve Sökme Eğitimi

GÜVENLİ İSKELE KURMA VE SÖKME EĞİTİMİ

YASAL DAYANAK: “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin “4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler” bölümü, “4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler” maddeleri ile“Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”nin “Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları”, A Bölümü (“Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar”) “Yüksekte çalışma” kısmının 2. Maddesi, “g” bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, iskele kurma ve sökme ve iskelede çalışma işlemi sırasında güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir.
İskele Kurma ve Sökme Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında iskelenin doğru ve güvenli kurma sökme işleminin yapılmasını, mevcut tehlike ve riskler karşısında farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: İskele kurma ve sökme işlemi yapacak personel.

EĞİTİM SÜRESİ:
• Güvenli İskele Kurma ve Sökme Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

EĞİTİM:

• Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
• İskele ve yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
• İskele elemanları tanıtımı
• İskele düşme durdurma sistemleri
• Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
• Koruyucu malzeme kullanımının denetimi
• Kurma ve sökme işlemlerinin güvenliği yapılması
• Yapılmış olan risk değerlendirmesinin kontrol edilmesi
• Etiketleme ve işaretlemeye dikkat edilmesi
• İskele üzerinde güvenli çalışma

BELGELENDİRME SÜRECİ:

> Eğitimlere katılım zorunludur.
> Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
> Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
>Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul