Dönüşüm Akademi

GSM Sektörüne Özel İş Güvenliği Eğitimleri

GSM SEKTÖRÜNE ÖZEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıların, GSM sektöründe bünyesinde yürütülen işlerde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarının tanıtılması, tehlikelere karşı tetikte olma bilincinin ve tehlikeleri avlama becerisinin kazandırılmasıdır.

KATILIMCI SAYISI: En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: GSM Sektöründe çalışan Tüm Personeller

EĞİTİM SÜRESİ: ½ gün

EĞİTİM:

 • Eğitimin Amacı
 • GSM Sektörü Uygulamaları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine Giriş ve Tanımı
 • İlk Yaralanma Nedenleri
 • İş Kazası Tanımı ve İstatistiklerinden Genel Görünümler
 • Meydana Gelmiş İş Kazası Görüntüleri Ve Yorumlanması
 • Tehlike Tanımı Ve Ortamdaki Tehlikeler
 • Sektöre Özel Kaza Ve Meslek Hastalıklarına Yol Açabilecek Potansiyel Tehlikeler Ve Kaynakları
 • Kazaların Temel Nedenleri
 • İş Kazası İstatistikleri Ve İstatistiklerin Yorumlanması
 • Olay Tanımı & Kaza Teorisi
 • Kazalarla İlgili En Sık Rastlanılan Cümleler
 • İş Kazalarının Maliyetleri Ve Yorumlanması
 • Meslek Hastalığı
 • Meslek Hastalığı İstatistikleri
 • İş Kazalarının Oluşmasında Domino Taşları Modellemesi
 • İş Kazalarının Artmasında Ve Tehlikelerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan Etkenler
 • Ramak Kala Uygulamalarının Önemi, Temel Prensipleri Ve Görsel Örnekleme
 • Risk Kontrol Hiyerarşisi
 • Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
 • Taşeronların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
 • 6331 Sayılı İş Kanunu Maddeleri ve Yükümlülükler
 • Çalışanların İşletmelerdeki Görev Ve Sorumluluklarından Örnekler
 • Kaza Veya Ramak Kala Yaşanması Durumunda İzlenecek Prosedürler Ve Acil Durum Planları
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, Tanım ve Çeşitleri
 • Temizlik, Hijyen Ve Düzen
 • İş Ekipmanları ve El Aletlerinin Güvenli Kullanımı
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • İş Öncesi Kontrol Formlarının Kullanımı, İş Öncesi Risk Değerlendirme Yöntemleri Ve Önemi
 • İş İzinlerinin Önemi
 • Ölçme ve Değerlendirme – Test

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Doğrulama

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul