Dönüşüm Akademi

Eğitimlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Eğitimleri

İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri gibi İSG Profesyonnellerine ve bu sektörde kariyer planlamasını gerçekleştirmek isteyen kişilere yönelik eğitimlerdir. Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı sertifakalı eğitimler alabilir, gerekse de kurumumuz tarafından uygulamaya yönelik eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgilerinizi arttırabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Sınav Öncesi Tekrar Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Patlamadan Korunma Dokümanı
Hazırlama Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…


Risk Değerlendirme Raporu
Hazırlama Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Kaza Araştırma & Kök Neden
Analizi Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…


Topraklama Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

ATEX Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Her gün eğitim kurumlarımızda düzenlenmekte olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri genel katılıma açıktır. Özellikte işe yeni giren çalışanların, çalışma yapacakları bölümlere göre almaları zorunlu olan eğitimlerdir.

Temel İSG Eğitimi Genel Konular

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Temel İSG Eğitimi Teknik Konular

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Temel İSG Eğitimi Sağlık Konuları

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

GSM Sektörüne Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

GSM sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için vazgeçilmez eğitim programlarıdır. Temel eğitimlerin yanında çalışma konulara özel eğitimler ile GSM sektöründe faaliyetlerde bulunacak kişilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

GSM Sektörüne Özel
İş Güvenliği Eğitimleri

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

GSM Sektörüne Özel Elektrik İle
Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

GSM Sektörüne Özel
RF Güvenliği Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri

İlk yardım hayat kurtarır. İlk yardım konusunda bilgi sahibi misiniz? Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı eğitim kurumlarımızda her hafta ilk yardım eğitimleri düzenlenmektedir. Özellikle işletmelerin ilk yardımcı bulundurma zorunluluğunu bu eğitimler ile sağlayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı
Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Sağlık Bakanlığı Onaylı
İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı
İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Yangın Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların yanma ve yangın konusunda bilgilenmeleri, yangına başlangıç anında müdahale edebilmek için gerekli olan müdahale ekipmanlarını tanıyarak, doğru yöntem ile kullanabilmeleri bu eğitimler ile sağlanmaktadır.

Teorik Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Acil Durum Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitimleri ile, katılımcılarımızın yüksekte yapılacak olan çalışmalarda alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne olduğunu belirlemesine yardımcı olmayı ve bu önlemlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlarız.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimleri

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

İskele Denetimi Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…


Güvenli İskele Kurma ve Sökme Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Güvenli Sürüş Eğitimleri

Güvenli Sürüş Eğitimleri ile her türlü yol koşulunda yapılması gerekenleri, hatırlatıcı bilgileri ve ilave bilgileri, uzman kadromuz ile Türkiye genelinde teorik ve uygulamalı olarak düzenlemekteyiz.

Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Anti-Skid Sürüş Teknikleri Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Sürüş Geliştirme Teknikleri Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş yerlerini,işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için verilen eğitimlerdir.

Ergonomi Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Hijyen Eğitimi

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Mesleki Eğitimler

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…

Çevre Eğitimleri

İş yerlerinde çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi, yasal ve uluslararası standart koşullarının sağlanması için devamlı olarak çevre bilinci eğitimleri verilmektedir.

Temel Çevre Bilinci Eğitimleri

Eğitim kartını görmek için tıklayınız…


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul