Dönüşüm Akademi

Blog

Kategori: 'Genel'

5 Aaralık 2015 Tarihinde Yapılacak Olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

5 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

5 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan İSG Sınavı ile ilgili ÖSYM Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde;

a- Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yer alan 10 Eylül 2015 tarihli duyuruda; yapılacak olan sınava eğitim alarak ilk defa girecek olan katılımcılar için eğitim programlarının tamamlanacağı (uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dâhil) son tarih olarak belirtilen 20 Eylül 2015 tarihi 16 EKİM 2015 olarak revize edilmiştir.

b- Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yer alan 21 Temmuz 2015 tarihli duyuruda; sınav hakkını kaybeden veya daha önce yapılan İSG sınavlarında başarı gösteremeyen yahut bu sınavlara müracaat etmeyen adayların İSG-KATİP üzerinden ilan edilen eksik evrakları tamamlamaları için verilmiş olan 15 Eylül 2015 tarihi 16 EKİM 2015 olarak revize edilmiştir.

16 EKİM 2015 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan yahut eksik evrakını gönderenler 5 Aralık 2015 tarihli sınava giremeyeceklerdir. Katılımcıların bu doğrultuda müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Kategori: Genel

5 Aralık 2015 Tarihinde Yapılacak Olan İşyeri Hekimliği, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı İle Diğer Sağlık Personeli Sınavına Gireceklerin Durumu İle İlgili Duyuru

Genel Müdürlüğümüz ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan Protokol gereği 5 Aralık 2015 tarihinde yapılacak sınavda; işyeri hekimliği, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ile diğer sağlık personeli sınavına katılacakların listesi ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklanarak sorgulanabilecektir. 05 Aralık 2015 tarihinde yapılacak sınava gireceklerin “sınav uygulama duyurusu” nda belirtilecek tarihler arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığı ile sınav giriş başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kategori: Genel

27 Temmuz 2015 Tarihinden Sonra İsg-Katip Üzerinden Eğitim Programı Girişi Yapılan Katılımcıların Uygulamalı Eğitimleri İle İlgili Önemli Duyuru

27 TEMMUZ 2015 TARİHİNDEN SONRA İSG-KATİP ÜZERİNDEN EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞİ YAPILAN KATILIMCILARIN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde yapılan duyuruda; 2015-İSG ARALIK DÖNEMİsınavına; Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) dâhil) en geç 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar tamamlanmış olması gerektiği, 20 EYLÜL 2015 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adayların ise 05 ARALIK 2015 tarihinde yapılacak sınava giremeyecekleri belirtilmişti.

Bu itibarla; 05 ARALIK 2015 (Cumartesi) günü yapılacak olan merkezi sınava girecek olan ve 27 TEMMUZ 2015 tarihinden sonra İSG-KATİP üzerinden eğitim programı girişi yapılan katılımcıların uygulamalı eğitimleri ile ilgili İSG-KATİP üzerinden yapılan incelemelerde;

– İSG-KATİP’in revizyonu ile birlikte teorik eğitimi tamamlayan adayların uygulamalı eğitim girişlerinin bazı eğitim kurumları tarafından İSG-KÂTİP üzerinden ilgili işyerinin SGK numarası girildikten sonra, işyerinin e-bildirge yöneticisinin ve alınan eğitime göre işyerinde çalışan iş güvenliği uzmanının veya işyeri hekiminin İSG-KÂTİP üzerinden onay vermesi işlemlerine hassasiyet gösterilmemesi nedeniyle tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

İlgili Yönetmeliklerin 23/(4) ve 30/(4) maddelerinde bulunan; “Eğitim Kurumları, eğitim programının unsurlarından olan uygulamalı eğitimlerin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin bitişinden itibaren yapılacak ilk sınavdan önce Genel Müdürlükçe ilan edilecek tarihe kadar İSG-KÂTİP üzerinden bildirmekle yükümlüdür.” hükmü gereğince yukarıda ifade edilen şekilde en geç 20 Eylül 2015 tarihine kadar bildirimi yapılmayan adayların eğitimleri tamamlanmamış sayılacak ve bu adaylar 5 ARALIK 2015 tarihinde yapılacak sınav için ÖSYM’ ye bildirilmeyecektir.

Eğitim alan katılımcının uygulamalı eğitim yapacağı işyerinin SGK sicil numarasının İSG-KATİP’e girişi belirtilen tarihe kadar yapılmaması halinde adayların aldıkları eğitimler geçersiz sayılacaktır.

KOŞULLARI TAMAMLAYAN ADAYLARIN 05 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Kategori: Genel

5 Sekör İçin Yürütülecek Olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi İle İlgili Bilgilendirme ve Başvuru Formu

5 Sekör İiçin Yürütülecek Olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Peojesi İle İlgili Bilgilendirme ve Başvuru Formu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu 2013 Kalkınma Bakanlığı yatırım programında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” projesi 3 Ağustos 2015 tarihinde başlamıştır. Projenin süresi 22 ay olup projenin ilk yılında Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri ve Gıda sektörleri için sırasıyla Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Her sektör için seçilen 4 (dört) er işyerine (toplam 20 (yirmi) işyerinde) sektörel uzmanlar ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunularak risk değerlendirmesi, performans izleme çalışmaları, acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin ikinci yılında, geliştirilen yönetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla her sektör için 10 (on)’ar işyeri seçilerek rehberlik hizmeti verilecektir. Seçilecek işyerleri her ilde 5 (beş)’er işletme olarak belirlenecektir. Bu iller; Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri, Gıda sektörleri için sırasıyla, Kayseri-Bursa, İstanbul-İzmir, Tekirdağ-Gaziantep, İstanbul-İzmir, Manisa-Eskişehir olarak belirlenmiştir. Böylelikle, proje kapsamında toplam 70 (yetmiş) işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Proje kapsamonda, 2010-2012 yılları arasında yürütülmüş olan İSGİP projesi ile Metal, Maden, İnşaat sektörlerine özgü hazırlanan rehberlerden “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi” nin Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri ve Gıda sektörlerine özel olarak hazırlanması ve “Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberleri” nin benzer içerikleriyle güncellenmesi ve “Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıkların Tanı Rehberi” nin ilgili sektörlere özgü bilgilerle geliştirilerek revize edilmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilen tüm çıktıların yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İSGİP e öğrenme portalı oluşturmak amacıyla gerekli altyapı çalışmalarının da proje kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin ilki olan, projenin işyerlerine tanıtılması ve projeye başvuru sürecinin açıklanması amacıyla Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde 7-11 Eylül haftasında tanıtım toplantılarının yapılması planlanmaktadır. Tanıtım toplantılarını takiben başvuru ve seçim aşamalarının tamamlanması ile projenin saha faaliyetleri başlayacaktır.

Kategori: Genel

23 Şubat 2014 Tarihinde Yapılan (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İle İlgili Duyuru

23 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE YAPILAN (A ) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU
Ankara 16. İdare Mahkemesince çeşitli tarihlerde verilen kararlar neticesinde 23 Şubat 2014 tarihinde yapılan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında A kitapçığındaki 10, 14, 16, 22, 27, 28, 43, 50, 56, 65, 71, 72 ve 80 nolu sorular ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 51, 55, 57, 63, 68, 69, 4, 11, 17, 26, 32, 33 ve 41 nolu soruların iptali ile ayrıca 63 nolu sorunun (a) olan cevap şıkkının (c) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş oluphttp://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak bu durumdaki kişiler kendilerini sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan, ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabınatanımlanacak olup kişilerin belirtilen hesaba 413-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP sisteminde aktif hale getirileceklerdir.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin dilekçe ekinde (Örnek dilekçe için tıklayınız ), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankasına bildirilecek olup kişilerin Kurumsal Tahsilat Hesabına 413-TL yatırmaları durumunda söz konusu belgeler İSG-KATİP’ de aktif hale getirilecektir.

Belge almaya hak kazanan kişilerin, belgelerini teslimi için daha önce yapılmış olan 08.06.2014 ve 16.01.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ait www.isggm.gov.tr adresinde yapılan duyuru.

Kategori: Genel

18 Ağustos 2013 Tarihinde Yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İle İlgili Duyuru

18 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU
Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/1398 esas, 2015/1098, 2013/1441 esas, 2015/1099 ile 2014/1262, 2015/1097 esas ve sayılı kararları ile 18.08.2013 tarihinde yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan B kitapçığındaki 25, 39, 49, 70 ve 42 nolu sorular ile buna karşılık gelen A kitapçığındaki 35, 29, 58, 50 ve 51 nolu sorular iptal edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olup,http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak bu durumdaki kişiler kendilerini sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan, ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabınatanımlanacak olup kişilerin belirtilen hesaba 413-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP sisteminde aktif hale getirileceklerdir.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin dilekçe ekinde(Örnek dilekçe için tıklayınız.), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankasına bildirilecek olup kişilerin Kurumsal Tahsilat Hesabına 413-TL yatırmaları durumunda söz konusu belgeler İSG-KATİP’ de aktif hale getirilecektir.

Belge almaya hak kazanan kişilerin, belgelerini teslimi için daha önce yapılmış olan 08.06.2014 ve 16.01.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ait www.isggm.gov.tr adresinde yapılan duyuru doğrultusunda hareket etmeler.

Kategori: Genel

21 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İle İlgili Duyuru

21 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN (A ) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1177 esas, 2015/745 sayılı kararı ile 21 Aralık 2013 tarihinde yapılan (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan B kitapçığında bulunan 7 nolu soru ile buna karşılık gelen A kitapçığındaki 32 nolu sorunun iptaline karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olup,http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak bu durumdaki kişiler kendilerini sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan, ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabınatanımlanacak olup kişilerin belirtilen hesaba 413-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP sisteminde aktif hale getirileceklerdir.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin dilekçe ekinde (Örnek dilekçe için tıklayınız.), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankasına bildirilecek olup kişilerin Kurumsal Tahsilat Hesabına 413-TL yatırmaları durumunda söz konusu belgeler İSG-KATİP’ de aktif hale getirilecektir.

Belge almaya hak kazanan kişilerin, belgelerini teslimi için daha önce yapılmış olan 08.06.2014 ve 16.01.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ait www.isggm.gov.tr adresinde yapılan duyuru doğrultusunda ha

Kategori: Genel

18 Ağustos 2013 Tarihinde Yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İle İlgili Duyuru

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/1262, 2015/1097 esas ve 2013/1441, 2015/1099 sayılı kararı ile 18.08.2013 tarihinde yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 80 ve 51 nolu sorular ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 42 ve 70 nolu sorular iptal edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş oluphttp://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak bu durumdaki kişiler kendilerini sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan, ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabınatanımlanacak olup kişilerin belirtilen hesaba 413-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP sisteminde aktif hale getirileceklerdir.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin dilekçe ekinde(Örnek dilekçe için tıklayınız ), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankasına bildirilecek olup kişilerin Kurumsal Tahsilat Hesabına 413-TL yatırmaları durumunda söz konusu belgeler İSG-KATİP’ de aktif hale getirilecektir.

Belge almaya hak kazanan kişilerin, belgelerini teslimi için daha önce yapılmış olan 08.06.2014 ve 16.01.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ait www.isggm.gov.tr adresinde yapılan duyuru doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmekte

Kategori: Genel

Belge Basım Sürecine İlişkin Önemli Duyuru

18 Ağustos 2013 ve sonrasındaki sınavlarda başarılı olarak iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanan adayların sertifikaları, İSG-KATİP üzerinden yaptıkları bilgi güncelleme işlemlerine istinaden basılarak MERNİS’te kayıtlı olan adreslerine ART OFSET Matbaacılık Yayıncılık Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gönderilmektedir.

Belge almaya hak kazanan tüm adaylar, belgelerinin basım ve kargolanma durumlarını isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspxadresinden “Genel Durumu Sorgula” ekranına giriş yaparak sorgulayabilecektir.

Kategori: Genel

ÇSGB Tarafından 05 Aralık 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Sınava İlişkin Yayınlanan Duyuru

EĞİTİM ALDIĞI TARİH İTİBARİYLE SINAV HAKKINI KAYBEDEN VEYA DAHA ÖNCE YAPILAN İSG SINAVLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEYEN YAHUT BU SINAVLARA MÜRACAAT ETMEYEN
ADAYLARIN DİKKATİNE

Yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim alıp, daha önce yapılmış olan sınavlara katılarak başarı gösteremeyen veya eğitim aldığı tarih itibariyle sınav hakkını kaybeden yahut bu sınavlara müracaat etmeyen adaylara; 18.12.2014 tarihli 29209 sayılı RG’de ve 30.04.2015 tarihli 29342 sayılı RG’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri nedeniyle yeniden sınava katılmalarına imkan tanınmıştır.

Bu durumda olan adaylar için, 05 ARALIK 2015 (Cumartesi) günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiş olup, adayların https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx “SINAV DURUMU SORGULA” sekmesini kullanarak kişisel durumlarına göre yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

1-Sorgulama sonucunda evraklarında eksiklik olduğu belirtilen adayların; 15 EYLÜL 2015 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde istenen belgelerin onaylı nüshaları ile (Örnek Dilekçe için Tıklayınız) Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 15 EYLÜL 2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek olan başvurular işleme alınmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 05 Aralık 2015 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir. Başvuru yapan adayların sınava katılma durumlarıyla ilgili bilgiler “SINAV DURUMU SORGULA” sekmesinde güncelleneceğinden, adayların durumlarını aynı link üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

2-Sorgulama sonucunda evraklarında eksiklik olmadığı belirtilen adayların herhangi bir işlem yapmalarına ya da Genel Müdürlüğümüze başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

3-İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaparak doğrudan B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giren ve sınav hakkını kaybeden adaylara da yeniden sınava katılma imkânı verilmiştir. Bu durumda olan adayların sınav listesine eklenmek için herhangi bir işlem yapmalarına ya da Genel Müdürlüğümüze başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Not: Daha önce yapılmış olan sınavlara eğitim aldığı tarih itibariyle girmesi mümkün olmayan dolayısıyla 05 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan sınava ilk defa girecek olan adayların ihtiyaç duyulan belgeleri eğitim aldıkları kurumlardan Genel Müdürlüğümüzce istenildiğinden bu durumdaki adayların herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Kategori: Genel

Page 1 of 2 12
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul