Dönüşüm Akademi

Blog

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

7.1. Yüklenici; çalıştıracağı personelin her birine ait aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, işe başlama tarihinden önce idareye teslim edecek, ayrıca yüklenici her sürücü için tuttuğu dosyasında da bu belgeleri muhafaza edecektir.
7.1.1. Nüfus cüzdanının arka ve önyüzlerinin fotokopisi (aslı ile birlikte Kontrol Teşkilatına ibraz edilerek kontrolü sağlanacaktır)
7.1.2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafı,
7.1.3. Savcılıktan son üç ay içinde alınmış sabıka kaydı,
7.1.4. Sürücü belgesi fotokopisi,
7.1.5. İkametgah belgesi,
7.1.6. Lise veya dengi okul diploması, (Noter tasdikli veya İdarece Aslı gibidir onaylı olacak)
7.1.7. Psikoteknik değerlendirme raporu,
7.1.8. Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası, (yok ise 6 ay içerisinde temin edilecek),
7.1.9. Sürücü belgesi aldıkları tarihten itibaren alkollü araç kullanmaktan ceza almadığını tevsik eden belge,
7.1.10. İletişim bilgileri,
7.1.11. Sağlık raporu, (İşe başlamadan sürücü olarak görev yapabileceklerine dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.)
7.1.12. E-sigorta numarası,
7.1.13. SGK işe giriş belgesi,
7.1.14. Sözleşme belgesinin bir kopyası,
7.1.15. İlkyardımcı eğitim belgesi.

Alabileceğiniz Eğitimlerden Yararlanabilmek İçin Ön Kayıt Butonundan Eğitim Talebinde Bulununuz.

[su_button url=”http://www.donusumisg.com/donusum-akademi-isg-egitimleri-on-kayit-formu/” target=”blank” style=”3d” icon=”icon: arrow-circle-right” desc=””]Ön Kayıt Formu[/su_button]

Kategori: Genel

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul