Dönüşüm Akademi

Blog

5 Sekör İçin Yürütülecek Olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi İle İlgili Bilgilendirme ve Başvuru Formu

5 Sekör İiçin Yürütülecek Olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Peojesi İle İlgili Bilgilendirme ve Başvuru Formu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu 2013 Kalkınma Bakanlığı yatırım programında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” projesi 3 Ağustos 2015 tarihinde başlamıştır. Projenin süresi 22 ay olup projenin ilk yılında Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri ve Gıda sektörleri için sırasıyla Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Her sektör için seçilen 4 (dört) er işyerine (toplam 20 (yirmi) işyerinde) sektörel uzmanlar ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunularak risk değerlendirmesi, performans izleme çalışmaları, acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin ikinci yılında, geliştirilen yönetim sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla her sektör için 10 (on)’ar işyeri seçilerek rehberlik hizmeti verilecektir. Seçilecek işyerleri her ilde 5 (beş)’er işletme olarak belirlenecektir. Bu iller; Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri, Gıda sektörleri için sırasıyla, Kayseri-Bursa, İstanbul-İzmir, Tekirdağ-Gaziantep, İstanbul-İzmir, Manisa-Eskişehir olarak belirlenmiştir. Böylelikle, proje kapsamında toplam 70 (yetmiş) işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Proje kapsamonda, 2010-2012 yılları arasında yürütülmüş olan İSGİP projesi ile Metal, Maden, İnşaat sektörlerine özgü hazırlanan rehberlerden “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi” nin Mobilya, Kimya, Tekstil, Deri ve Gıda sektörlerine özel olarak hazırlanması ve “Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberleri” nin benzer içerikleriyle güncellenmesi ve “Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıkların Tanı Rehberi” nin ilgili sektörlere özgü bilgilerle geliştirilerek revize edilmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilen tüm çıktıların yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İSGİP e öğrenme portalı oluşturmak amacıyla gerekli altyapı çalışmalarının da proje kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin ilki olan, projenin işyerlerine tanıtılması ve projeye başvuru sürecinin açıklanması amacıyla Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde 7-11 Eylül haftasında tanıtım toplantılarının yapılması planlanmaktadır. Tanıtım toplantılarını takiben başvuru ve seçim aşamalarının tamamlanması ile projenin saha faaliyetleri başlayacaktır.

Kategori: Genel

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul