Dönüşüm Akademi

Blog

27 Temmuz 2015 Tarihinden Sonra İsg-Katip Üzerinden Eğitim Programı Girişi Yapılan Katılımcıların Uygulamalı Eğitimleri İle İlgili Önemli Duyuru

27 TEMMUZ 2015 TARİHİNDEN SONRA İSG-KATİP ÜZERİNDEN EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞİ YAPILAN KATILIMCILARIN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde yapılan duyuruda; 2015-İSG ARALIK DÖNEMİsınavına; Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) dâhil) en geç 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar tamamlanmış olması gerektiği, 20 EYLÜL 2015 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adayların ise 05 ARALIK 2015 tarihinde yapılacak sınava giremeyecekleri belirtilmişti.

Bu itibarla; 05 ARALIK 2015 (Cumartesi) günü yapılacak olan merkezi sınava girecek olan ve 27 TEMMUZ 2015 tarihinden sonra İSG-KATİP üzerinden eğitim programı girişi yapılan katılımcıların uygulamalı eğitimleri ile ilgili İSG-KATİP üzerinden yapılan incelemelerde;

– İSG-KATİP’in revizyonu ile birlikte teorik eğitimi tamamlayan adayların uygulamalı eğitim girişlerinin bazı eğitim kurumları tarafından İSG-KÂTİP üzerinden ilgili işyerinin SGK numarası girildikten sonra, işyerinin e-bildirge yöneticisinin ve alınan eğitime göre işyerinde çalışan iş güvenliği uzmanının veya işyeri hekiminin İSG-KÂTİP üzerinden onay vermesi işlemlerine hassasiyet gösterilmemesi nedeniyle tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

İlgili Yönetmeliklerin 23/(4) ve 30/(4) maddelerinde bulunan; “Eğitim Kurumları, eğitim programının unsurlarından olan uygulamalı eğitimlerin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin bitişinden itibaren yapılacak ilk sınavdan önce Genel Müdürlükçe ilan edilecek tarihe kadar İSG-KÂTİP üzerinden bildirmekle yükümlüdür.” hükmü gereğince yukarıda ifade edilen şekilde en geç 20 Eylül 2015 tarihine kadar bildirimi yapılmayan adayların eğitimleri tamamlanmamış sayılacak ve bu adaylar 5 ARALIK 2015 tarihinde yapılacak sınav için ÖSYM’ ye bildirilmeyecektir.

Eğitim alan katılımcının uygulamalı eğitim yapacağı işyerinin SGK sicil numarasının İSG-KATİP’e girişi belirtilen tarihe kadar yapılmaması halinde adayların aldıkları eğitimler geçersiz sayılacaktır.

KOŞULLARI TAMAMLAYAN ADAYLARIN 05 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Kategori: Genel

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul